Je pro mě výzvou psát o tom, co je tak… neuchopitelné… a zároveň tak oživující…. psát o dechu. Dech je v přítomnosti. Nádech – pauza – výdech – pauza… Stále plynoucí dech. Aniž bychom si to uvědomovali, dýchá TO něco stále samo. Uvnitř našeho těla.

Už jste se někdy zeptali sami sebe:

Uvědumuji si, že dýchám? Jsem si vědom/a svého dechu?

Co se stane, pokud si opravdu dovolíme vnímat svůj dech se vším, co přináší?

Sekundu, minutu… co cítíte… napojeni na dech…?

Dech nám otevírá naše vnitřní prostory. Vede nás do kontaktu s našimi potlačenými emocemi, jako bolest, vztek, smutek, naštvání, ale i radost a smích. Pokud jsme jako děti zažívali bolestivé situace a potlačily je, když nebyla naplněna naše přirozená potřeba dávat a přijímat lásku v dětství, naše životní energie se zmenšila a zůstala zadržena v našich dechových a tělesných obranných vzorech. Intenzita našeho dechu se tak zmenšila a napětí v těle se zvětšilo. My se můžeme cítit až jakoby uvězněni v určitých vzorcích – myšlení, emocí nebo chování. Cesta ven z toho je cestou dovnitř, k našemu dechu.

Když obrátíme svou pozornost zvenku dovnitř, na náš dech, tak může být uvolněno tělesné a emocionální napětí v těle. Tak může začít cesta k uzdravení. Cesta k objevení drahokamů, na které jsme zapomněli, že je máme stále nadosah. K prožitkům radosti, lásky, svobody, sjednocení.

Je více technik a přístupů k práci s dechem. Bhagat nás při výcviku prováděl mnohými z nich. Můžeme dýchat nosem či ústy a vnímat jemné energie v našem těle, které dech přináší. Nebo si dovolit vyjádřit emoce, které jsou zadržené v těle již po dlouhou dobu a začneme je cítit právě při dýchání. Nebo, pokud tyto emoce přijdou, můžeme je pouze pozorovat a nevyjadřovat. Pozorovat, jak se přeměňují, jak vyvstávají a mizí. Také mohou během dýchání přijít vzpomínky a pocity z doby, kdy jsme byli ještě v děloze nebo z období porodu a těsně po porodu.

Jedním z přístupů k dechu je BBTRS – Systém biodynamický dech a uvolnění traumatu. Integruje hluboký spojený dech, práci s tělem a dotek, TRE – cvičení k uvolnění napětí, pohyb, tanec a meditaci. Důležitá je zde práce se zdrojem a místem uvolnění energie v těle a schopnost cítit tělo, být v těle. Využívá také schopnosti rezonance, napojení se sebe a toho, koho podporujeme při dýchání.

To, co spojuje různé dechové techniky a přináší nám hloubku poznání a pochopení, co nás vede k jednotě se vším, je právě vědomý dech. Tedy plynutí s dechem. Uvědomění si dechu, odevzdání se dechu.