„Martina Chalupníková je člověk, kterému velmi důvěřuji, nemám před ní zábrany a pocit ostychu. Když jsem tedy cítila potřebu využít možnost dýchání, šla jsem do toho na plno. Martina mě vedla, citlivě a srozumitelně. Nevěděla jsem absolutně, jak dýchání vypadá, co se při tom děje a jak se budu cítit, ale Martina se vcítila do mých potřeb a byl to hned napoprvé velmi příjemný zážitek. Rozuměla jsem tomu, co mám dělat, měla jsem pocit bezpečí, pohody a klidu při dýchání.“ 
Markéta R.

fyzioterapeut

Vědomé dýchání s Martinou je jednou z těch ojedinělých aktivit, které se prostě MUSÍ ZAŽÍT, neboť slovy je popsat nelze. Ta zkušenost je tak nepřenositelná, ale jedinečná a léčivá, že bych ji přála zažít každému, kdo v životě zažívá stres či potlačování emocí. Šla jsem do toho, že si rozdýchám stres, který mám, bez velkých očekávání.  Ale s citlivou pomocí Martiny se mi podařilo odhalit, uvolnit a smířit se s emocemi, které byly ve mě nashromážděné a fyzicky mě ničily. Bylo to pro mne velké odhalení a cítila jsem se neopakovatelně. Děkuji Martině a vážím si toho daru, že jsem se dostala do její péče.
Míša Skalníková

Propagátorka wellbeing a vědomého života

„Martina je milá, empatická a usměvavá žena. Cítila jsem se s ní během dýchání bezpečně. Během několika setkání jsem si uvědomila, kolik je ve mně napětí a vědomé dýchání mi pomohlo tyto bloky rozpustit. Po dlouhé době jsem se cítila lehce a šťastně. Mohu teď být mnohem něžnější sama k sobě i k druhým a tím se všechno mění.“

Tereza J.

matka, umělkyně a lektorka

Dýchání s Martinou pro mě bylo novým začátkem a novým rozměrem, jak na sobě pracovat. Docházelo mi to vše postupně, ale plně se mi otevřelo naciťování těla a dechu, kam dýchat, jak dýchat, je to úžasný nástroj, velice živelný. Učí mě to nechat tělo plout, vlnit se, třást se – dokáži pustit kontrolu. Úžasné. Moc všem doporučuji, především těm, kteří jsou otevřeni a připraveni se fakt hnout z místa. Lenka Athelaj Vlášková Průvodce k Vaší jedinečné cestě pomocí výkladů a vizí

Na skupinové Vědomé dýchání k Martině jsem se dostala vlastně celkem náhodou díky mojí sestře. Baví mě poznávat sama sebe…a pocit odevzdání se. Zkusila jsem se tedy odevzdat dechu. Zážitek to byl obrovský, i po pár dnech cítím, že dozvuky stále trvají a jsou se mnou…cítím jakožto fyzioterapeut krásně volný dech, který prostupuje celý můj hrudník a nejen ten. Velice těžko se popisují pocity a duševní pochody, ale cítím, že jsem šla hluboko…hluboko k sobě. Pocit obnažení zevnitř. Kdo nezkusí, jen ztěží porozumí…mohu jedině doporučit návštěvu u Martiny a plně se pod jejím vedením odevzdat dechu. Petra Végsöová fyzioterapeut

„Martině Chalupníkové chci poděkovat za otevření úplně nového světa. Vědomé dýchání mi dalo snad nejvíc, ze všech terapií, které jsem za svůj život zažila. Při tvém kurzu jsem si uvědomila pro mě zcela zásadní věc a to, že se s žádnou myšlenkou nemusím ztotožňovat a vůbec si jí všímat. A pokud se myšlenka objeví (a to že tam pořád nějaké poletují) a s ní přijde emoce, nemusím podlehnout, ale stačí prodýchat, prožít přes tělo a je to. Skvělé je, že se to dá bez problémů aplikovat v běžném životě, bez strachu, že něco dělám špatně. Prostě jen dýchám a ono se to děje samo. Každý den se díky dýchání ukotvuji v sobě i v přítomném okamžiku. Díky za tuto skvělou zkušenost a těším se na další společné dýchání.“
Kateřina

 Za Martinou Chalupníkovou jsem přišla kvůli bolestem těla. Čekala jsem obvyklá fyzioterapeutická setkání, kdy dostanu nějaké cviky, které si budu doma cvičit a bude. Cviky i profesionální fyzioterapeutickou péči jsem dostala, to ano. Ale k nim ještě naprosto nečekanou hlubinnou práci s celým mým systémem duše – tělo. Martininy přesné vhledy do mé situace, její empatie a naprosté přijetí přetvořily mé konzultace v komplexní práci s tělem i duší zároveň. Somatické projevy dokážu při vedení Martiny ihned zpracovávat v bezpečném prostoru. Dostávám se do mnohem hlubšího kontaktu se svým tělem a začínám mu naslouchat. Po našich setkáních vnímám stále jemnější napojení svého nitra se svou fyzickou schránkou a mnohem rychleji reaguji na fyzické projevy svých vnitřních prožitků, abych setrvávala ve větší rovnováze.

Ingrid Tůmová

autorka knihy Síla archetypů ženské duše