7.12. zaměříme pozornost na oblast pánve a kyčlí. Často zde bývá uvězněno velké množství energie, která se chce hýbat, být žita, ale ztotožnění s určitými přesvědčeními nám to neumožňuje. V pánvi sídlí životní energie, které když dáme prostor a dovolíme jí se projevit, může přinést do našeho života mnoho uvolnění, lehkosti a plynutí.

Zveme vás na skupinové vědomé dýchání, které vám umožní dostat se hlouběji do kontaktu se svým dechem, tělem a emocemi. Během dýchání a meditací můžeme uvidět své myšlenkové vzorce a následně emoce, které vyvolávají. Právě tímto uvědoměním, s čím se ztotožňujeme a čemu dáváme nevědomě svou energii, se oslabuje až mizí vliv těchto vzorců v našem životě. A my pak můžeme zažít svobodu, která přichází, když si dovolíme nechat vše plynout.

Na podzim proběhne 5 tématicky zaměřených skupinových setkání:

5.10.- hlava, mysl,

19.10.- krk, komunikace

2.11.- srdce, soucit,láska

23.11.- bránice, síla,emoce

7.12.- břicho,kyčle, sexualita, životní energie

Na začátku se krátce představíme, možná si zatančíme a rozproudíme energii v těle, budeme povídat na téma komunikace, sdílet, povíme si o dechu – co nám může přinést vědomý dech, jak můžeme k dechu přistupovat.

Potom si vytvoříte dvojice a vystřídáte se tak, že každý z vás jednou dýchá a jednou podporuje svého partnera při dýchání. Každý bude dýchat přibližně hodinu a před vystřídáním bude pauza na odpočinek. Pokud vás bude lichý počet nebo menší počet účastníků, budete dýchat každý sám. Samozřejmě s mojí podporou.

Nakonec všichni společně můžeme sdílet svá uvědomění, pocity, myšlenky, sebe 🙂

Akce potrvá přibližně tři hodiny.

S sebou si vezměte: volné oblečení.

Doporučujeme přijít střídmě najedení.

Přijďte prosím alespoň čtvrt hodiny před začátkem akce.

V ceně je lehké občerstvení.

Cena: 500 Kč

Počet míst omezen na max. 8 osob.

 

Kontakt na organizátora akce, rezervace, případné dotazy:

Martina Chalupníková, martina@vedomedychani.cz

Tel: 721 816 025

Rezervace místa nutná předem.

Skupinu povede Martina Chalupníková – fyzioterapeutka, vede individuální a skupinové vědomé dýchání. Provede nás technikami práce s dechem, kdy se spojíme s tělem a dovolíme si pustit vše, co nám dech přinese.

Požadujeme, aby nás účastníci semináře informovali o svých závažných psychických a fyzických problémech či infekčních onemocněních. Kontraindikací této akce jsou závažná onemocnění srdce, aneurysma, epilepsie, glaukom, diabete mellitus a těhotenství.